Skamfära

Old Swedish Dictionary - skamfära

Meaning of Old Swedish word "skamfära" (or skamfæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skamfära Old Swedish word can mean:

skamfära (skamfæra)
1) skada, sra; lemläSTa; tilltyga.. .. . badh for henne, ath hon ey skamferas skulle til lyff eller lymer STb 2: 218 (1487). at han hadde hanom skamfäreth i STh enlethä och hals Uppl Lagmansdomb 41 (1492). (de hade) j theris dryckenskap. .. hugit twmen och skamffärit the andre finger STb 5: 85 (1515). nar beamor fik see syn broder wara skamferad j syna näsa Troj 141. 2) förSTöra, tillintetgöra, krossa. chriSTus ihesus. .. huilken lösandis förbannilsen, gaff wälsignilse, skamfärandhis dödhen (confundens mortem) JMÖ 84. " oppa thz at owenen skulle faa blygdh oc skämfäras (ut hoSTis confunderetur)" ib 97. ther mädh (ɔ en viss manöver) skamfäras fiedndana oc snarlika fly STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 156.
skamfära (skamfæra)
3) skämma ut. thet han (ɔ en förskingrare) skulde faa högborens forSTe. .. her STen STwres venskap. .. swa ath han [ecke] skulde worda skamferath STb 1: 52 (1476). laurens. .. rechte handena. . jnnan luchta döre, medh swa wilkor giort ath han ey skulle worde skamferedh eller berychteth ib 2: 412 (1490). - Jfr oskamfäradher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skamfära may have also been written as skamfæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -fera.
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛘᚠᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back