Skämta

Old Swedish Dictionary - skämta

Meaning of Old Swedish word "skämta" (or skæmta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skämta (skæmta)
RKorta tiden; roa sig, göra sig lustig. syndar han oc tho nadhelika, än ey är ofmykith owerwätis takit äller skämtat MB 1: (Cod. B) 538. - skämta. opta the. .. skämpte mz ordh och gamman RK 3: 2050. " hon kwnde well skempta mz sin ord" ib (sista forts.) 5283.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skämta may have also been written as skæmta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skempta.
  • skämpte RK 3: 2050.
  • skämtat MB 1: (Cod. B) 538),
  • skämta sik , roa sig. the (hafsfruarna) foro aff rin ok then siön ath skemta sik Di 240.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᛘᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back