Skändelika

Old Swedish Dictionary - skändelika

Meaning of Old Swedish word "skändelika" (or skændelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skändelika Old Swedish word can mean:

skändelika (skændelika)
1) skamligt, på ett skamligt sätt. jak sagdhe thik för at en var hulkin som byriadhe sant riddirskap nw sighir jak thik aff androm hulkin som skändelica (misere) bortgik aff thy Bir 3: 369.
skändelika (skændelika)
2) skymfligt, på ett skymfande sätt. lät gripa them badha. .. ok dragha skändelika jwi alla gahur Bil 735.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skändelika may have also been written as skændelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back