Skap

Old Swedish Dictionary - skap

Meaning of Old Swedish word "skap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skap
skåp. " capsa se skaap ok litith hws" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20s. 77. händer thet swa, at breff torfua sökias äller framtaghas, tha lete i them ask, skrin äller skap, som han finder bokSTafwen skriwadhan wnder gotzit VKJ 5 (1447). ATb 1: 259 (1467). STb 1: 105 (1477). SSkb 276 (1508). " gaffue vij anders olsson radmannen the xix mark i skapit aff sancte oleffs gilles peninga ib 315 (1509). Jfr boka-, borghamäSTara-, breva-, silf-, STando-skap. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skaap )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back