Skaptfärdh

Old Swedish Dictionary - skaptfärdh

Meaning of Old Swedish word "skaptfärdh" (or skaptfærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaptfärdh (skaptfærdh)
skafthållning vid överlåtelse av jord. Se Sdw 2: 1296.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skaptfärdh may have also been written as skaptfærdh

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛕᛏᚠᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back