Skärma

Old Swedish Dictionary - skärma

Meaning of Old Swedish word "skärma" (or skærma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skärma (skærma)
1) skydda sig mot angrepp; fäkta. är lärandis jtem springa affwer dike. .. oc skerma, swa ath all gerning kan springande göras för än fienden kan sigh förwara och sigh tilredha PMskr 127. 2) skydda (medelst skärm el. dyl.; jfr skärmber 1). gaffz anders wordscriuere ij mark. .. för stocker som komme til skermer pa gramunke holmen, oc för bräde, som gramunkebro skermades med Stock Skb 125 (1520). - Jfr beskärma, samt skirma.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skärma may have also been written as skærma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skerma.
  • -ade )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back