Skatbok

Old Swedish Dictionary - skatbok

Meaning of Old Swedish word "skatbok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skatbok
skattebok, bok innehållande skatteräkenskaper. theslijkest lagdhe wij. .. arffuid trolless skattbook, effter huilken han hadhe opbuti skathen Trolles Jb Bil 242 (1488, nyare avskr.). Jfr skatta bok.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skattbook )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛏᛒᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back