Skiälfnadher

Old Swedish Dictionary - skiälfnadher

Meaning of Old Swedish word "skiälfnadher" (or skiælfnadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiälfnadher (skiælfnadher)
skälvande, skakning. - skälvande, bävan. Hel män 186. " lät os thiäna thinom sone i räddogha, oc frögdhas i honom mz skälffnadh (cum tremore)" JMÖ 37. " hwru stor räddoghe, skälffnader, darran oc ffasi tha war at see the. .. tekn som gingho fför domen JMPs 560. - Jfr iordhskiälfnadher. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiälfnadher may have also been written as skiælfnadher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skälffnadher.
  • skelfnadher.
  • skälffna JMÖ 37 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᚠᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back