Skiäling

Old Swedish Dictionary - skiäling

Meaning of Old Swedish word "skiäling" (or skiæling) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiäling (skiæling)
, f? söndring. om alt (för al?) skäling, twedrächt och missämio, som nu war vpstanden och waret hafwer til thenna dagh BtRK (1435, orig.). vm. .. skäling och twedrächt som nu war vpstanden, och skied mellom alla try rijkesens män ib 97.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiäling may have also been written as skiæling

Alternative forms or notes:
  • skäling )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back