Skillinger

Old Swedish Dictionary - skillinger

Meaning of Old Swedish word "skillinger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skillinger
skillinga ij rödha gull gaff han honu KLemming. 1844.">Fl 630. " olaff fik ther xij twsende skillinga gull" MD 323. " thz twa skillinga giälda ma ther aff fa vi ey meer än fyra päninga giordha aff eer" Iv 4274. " en godhir man j borgundia lande länte enom. . hundradha skillinga" KL 22 hvndradha skillinga pänigna funnos äftir een munk döthan i enne ödkn ib 248. " vm nakr atirläät een skilling äftir sik döthan" ib. " en munkir atte twa skillinga päninga ib 295. twe skollinga ib. - särsk. ss Nordstysk el. Danskt (äfven i Sverige gångbart) mynt. Jfr Nordström," VAH 19: 317 f., 335. atta skilling grot SD NS 1: 61 (1401). IX skilling grot ib 514 (1405). " at otta gotniska. .. gongen for en swensk ortogh. .. en dansk skilling for tija penninga, en städer skilling for ellefwe penninga" RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 52 (1453, orig.). " span korn iiij hwither eller en skilling galtt (under Sten Sture d. ä:s tid)" RK 3: (sista forts.) 4593. " löde marc sölff tha man för viij marc fik lodhit for x skilling gik" ib 4598. redhe päninghä hawer jak ingaa vtan noghat aff skillingom til thärpäpäninger FH 3: 66 (1445). - Jfr fridh-, lagh-, lagha-skillinger.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar. singularform med plural bet. SD NS 1: 61 (1401), 514 (1405)),
  • hundradha

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛚᛚᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back