Skinaktoghet

Old Swedish Dictionary - skinaktoghet

Meaning of Old Swedish word "skinaktoghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skinaktoghet
glans, klarhet. Jfr A. Bengtson, Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet 160, 195. hwilka. .. gudzfadhers skinaktoghet (claritas) oplyste JMÖ 186. PMSkr 464. " crisopasius är en sten. .. haffwandis lith som blekt gwl oc jngha skinaktogheth" ib 468. thre leter finnes almerne haffwe, och ehn aff them är almenneligen i allom amlmom, thett är skinachtigheten ib 609 (avskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -achtig- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚿᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back