Skinfagher

Old Swedish Dictionary - skinfagher

Meaning of Old Swedish word "skinfagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skinfagher
skenfager, som har ett fagert sken, vacker på ytan. then utan är skenfaghr som annat tee medh ordom ok annat i sinom åthäuom KS 45 (115, 49). " j rikom människiom ok skinfaghrom" MP 1: 18.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sken- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚿᚠᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back