Skippund

Old Swedish Dictionary - skippund

Meaning of Old Swedish word "skippund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skippund
skeppund. "Jfr Falkman, Om mått och vigt 1: 377 f. säliä. .. smör oc fläsk helom skippundum allr halwm" SD 5: 639 (1347). octingenta LXVII liiffpund. que faciunt XXXVII skippund cum XI lifpund (för -pund). computatis XXIII lifpund pro vno skippund ib 3: 275 (1316). " vnum skippund plumbi" ib 4: 75 (1328). II skippund cupri ib 5: 191 (1343). ib 583 (1346-50),6: 233 (1350). siex skippund oc siwtighi skippund koper ib NS 1: 589 (1406). eth skippundh goth smidhes iärn SO 71. ib 73. FM 23 (1389, nyare afskr.). Vallius. 1850--54.">Di 190. " lardum iii skippund cu viii lispund butirum iiiɉ or (3 1/2) skippund" BSH 1: 63 (1365). ib 65 (1365), 66 (1365), 67 (1365), 69 (1366), 70 (1366), 71 (1366), 73 (1366) o. s. v. schall. .. engen j dragara embetet i meesan mera jnsla än fyra skyppundh SO 197. " en sten SOm wog ij [2] wkippune" Vallius. 1850--54.">Di 101. Va 28. Jfr skipspund.
Alternative forms or notes:
  • skyppundh )
  • skippunds vikt
  • skyppundes vycht )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛕᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back