Skirma

Old Swedish Dictionary - skirma

Meaning of Old Swedish word "skirma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skirma
eg. skydda sig (mot angrepp). 1) fäkta, strida. Prosadikter (Sju vise m) 160. " see paradysi porter är nw ypin ok borth är takith thät skirmande swärdhit" SkrtUppb 55. sankade the mirmidoner siig tilhopa alla j en ryng oc skyrmade for siig Troj 216. 2) bygga (skärm(ar). jtem v ort. for j skyttebod och at skirme pa sudra broo Skotteb 394 (1464-65, Kämn). - förse med skärm(ar). jtem iij marc iij öre som schyrmade brone ib 452 (1471-72, Kämn). - Jfr skirmber, skärma.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skyrma.
  • schyrma.
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back