Skiutresa

Old Swedish Dictionary - skiutresa

Meaning of Old Swedish word "skiutresa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiutresa
skjutsresa, skjutsning. " vi. .. haffwe aldrigh roo eller lisa. .. for skiwtresor" BSH 5: 16 (1504). Jfr skiuts resa.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛏᚱᚽᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back