Skodhare

Old Swedish Dictionary - skodhare

Meaning of Old Swedish word "skodhare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skodhare Old Swedish word can mean:

skodhare
1) beskådare, en som ser till el. gifver akt på. gudh som hiärtans skodhare (inspector) är Bir 3: 171. Ber 156. " almosan star mot syndom. oc gud henne skodhare (prospector) skal atirgälla nadh them som hona giorde" MP 1: 98. hannom (biskopen) bör. .. vara grannan oc omhuxadan skodhara (speculatorem) ath reghlan oc thässe constituciones. .. hallas VKR 81. Jfr beskodhare.
skodhare
2) granskare. Jfr lädher-, sko-skodhare.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚦᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back