Skokker

Old Swedish Dictionary - skokker

Meaning of Old Swedish word "skokker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skokker Old Swedish word can mean:

skokker
L.
skokker
1) skock, flock. " dragerne. .. vj mark sake. .. fför tet the sloge hwar annen fför j tunne öl skull. dabunt iij alle til hope ij marc huar skockin" STb 4: 238 (1512). - avdelning av här, härskara. ther wille han skicka syn häär j skokkar oc rothar ordon oc leed Troj 117. ib. han lagade oc ordinerade xxvj skockar och härar ib 122. - svärm. wardha bij wel röktadh tha ärw the warakogh j tyo aar j enom skok STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 296. 2) ss måttsord: antal av 60. xvj mark hans posenow. .. for ij skok bysso STen Skotteb 342 (1436. Borgm). ib. lök iiij skok Fyra handl rör Vkl 294. ij skok tallöreka Skotteb 374 (1461-62, Kämn) (jfr H. Schück, STockholms vid fjortonhundratalets slut 354, 367).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fyra handl rör Vkl
Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier (1440 och 1458), abbedissans årliga redovisning och klosterfolkets tarf af kost och föda. I Småst på Fsv.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back