Skra

Old Swedish Dictionary - skra

Meaning of Old Swedish word "skra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skra Old Swedish word can mean:

skra
1) eg. torkat skinn; (å skin skrivet) dokument; bok ari något upptecknas; urkundsbok. at thera nampn scal inscriffwas i kloSTirsins skraa i STrengnäs SD NS 3: 64 (1415). skråordning, gillesordning. befaltis helmik STadzscriffue[re]. .. at vtscriffue och göre lechiarom ena skraa lycheruiss lydened ssom then vthscrifft ludde STb 3: 289. ib 301, 310 (1496), 4: 55 (1505). bödz hanom brucha schrana epter henne jnnehollende artickla ib 56 (1505). " scomager bäre op sin skra om onSDag" ib 5: 54 (1515).
skra
2) hantverksskrå, ämbete. " slotzmeden med sin träteborder skole förliche sig med theris skra j kembenerens nerwaren" STb 5: 79 (1515). - Jfr bakara-, bardhskära ämbitis-, lands- (SDw 1: 730), skinnara-, skräddara-, smidhio-skra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skrra.
  • schra )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back