Skrymtare

Old Swedish Dictionary - skrymtare

Meaning of Old Swedish word "skrymtare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skrymtare
skrymtare. ve idir false laghmen ok pharisei skrymtara MP 2: 225. ib 224. " gyltir skryMPtare" ib 1: 208. ib 283, 341. dömdos the aff iudhanna skryMPtarom (hypocritis Judæorum) Bir 4: 64. " aff gaMBlom hälaghetzsens skryMPtarom" MB 2: 291.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skrymptare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚱᛦᛘᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back