Skuldlös

Old Swedish Dictionary - skuldlös

Meaning of Old Swedish word "skuldlös" (or skuldløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skuldlös Old Swedish word can mean:

skuldlös (skuldløs)
L.
skuldlös (skuldløs)
1) skuldfri, fri från gäld. ffor huilkit godz then for:de peder alenninghe mik qwittan ok skullösan giort haffuer Svartb 191 (1386).
skuldlös (skuldløs)
2) fri från straff el. ansvar. Priv o skyddsbr 179 (1442).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skuldlös may have also been written as skuldløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • skul- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚢᛚᚦᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back