Skylding

Old Swedish Dictionary - skylding

Meaning of Old Swedish word "skylding" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skylding
beskyllnin, anklagelse, käromål. " al annor skylling maning ok tiltalan som the til thenna dagh hawa haffth hwar til annan" HSH 36: 3 (1429). " tilgiwe och fordrage alle mijsstycke, brot, schyllinger, tiltale. .. som idher nadh i mot haue warit" BSH 3: 185 (1467, nyare afskr.). - käromål, tvist. om annar jordadelar och skylling, som hwar annar hafuer sik i mellum BtRK 64 (1396). " om all käremahl och skyllingar, som ey medh minne kunne atskillias" ib 187 (1455). - Jfr skyldning.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skylling.
  • -ar.
  • schyllinger BSH 3: 185 (1467, nyare afskr.) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛚᚦᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back