Skylia

Old Swedish Dictionary - skylia

Meaning of Old Swedish word "skylia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skylia Old Swedish word can mean:

skylia
1) skölja, öfvergjuta. med ölet the ekke mage drikka skölia the theris hesta HSH 18: 143 (1497). - skölja, (med vatten) rengöra. skyli. .. munnen met watn LB 1: 97. ib 7: 47. - med en till objektet fogad predikativ ack. sköl thom (axen) reen LB 7: 159.
skylia
2) skölja, bortskölja, genom öfvergjutning med vatten aflägsna. skölia mwlden vel aff tom (örterna) LB 7: 349.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skölia LB 7: 176, 349 ; HH 18: 143 (1497).
  • skyli ib 1: 97.
  • sköl ib 7: 47, 159, 9: 106),
  • skylia sik , tga öfversköljning, låta öfvergjuta sig (med vatten). skyliä sig mz kalt vatn LB 7: 176. skölia ider med kalt watn ib. - med en till det refl. pron. fogad predikativ ack. sköl tik renan LB 9: 106.
  • skylias , skölja sig, (i el. med vatten) rengöra sig. thz är goth i skäro wathne skylias Go 210.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back