Skyniogher

Old Swedish Dictionary - skyniogher

Meaning of Old Swedish word "skyniogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skyniogher
som förstår att uppskatta bevisadt godt, erkänsam, tacksam. varfru var skälik ok sköniogh (grata et discreta) Bo 211. " var liofwe herra var miskundsambir oc skönioghir (curialis et gratus)" ib 88. " han var oc skynioghir oc sighir ther sak til tha han sighir at the hawa bidhat när honom thre dagha. här mat thu see huru skynioghir han är. .. thy at han talar som han hafdhe takit af them stora godhgärninga ib. - med personens dat. varom. .. thässom oc särlica tholkom gömarom gudhelike ok skönioghe (grati)" Bo 114. - Jfr oskyniogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sköniogher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᚿᛁᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back