Skytte

Old Swedish Dictionary - skytte

Meaning of Old Swedish word "skytte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skytte Old Swedish word can mean:

skytte
ss tillnamn. "stenberno skytta" SD 4: 3 (före sl. af 1327). petro skytta BYH 1: 176 (1378). - De anf. ställena utom de två första skulle möjl. kunna föras till skytta; samma förhållande torde vara äfven med följ. sammansättningar.
skytte
1) skyttebaner, baner som föres af den afdelning af hären hvilken består af skyttar. j sköttebanridh man sa sancte eric oc sancte olaff malade staa RK 2!SYNS_DÅLIGT? 8593.
skytte
2) trupp som följer skyttebarnet. RK 2: 8688.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skitte.
 • skötte )
 • skytta baner
 • skötte- )
 • skytta bater
 • skytte-.
 • sköttebaater )
 • skyttafärdh
 • skytte- )
 • skyttarnisk
 • sköttaharnesk )
 • skyttahul
 • -hol )
 • skyttatiäld
 • skyttätiald )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛏᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back