Släggia

Old Swedish Dictionary - släggia

Meaning of Old Swedish word "släggia" (or slæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

släggia (slæggia)
hamra el. bearbeta med slägga. cudo. .. smida slägia ok vt huga GU C 20. s. 157. malmen kan slägies oc driffwes vt wijder med hambrom PMSkr 595 (senare avskr.). ey är iärnit t qwämtt till att slå eller släggies tå thett är glödgedt rött ib 632 (d:o).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so släggia may have also been written as slæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • slägia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back