Släghil

Old Swedish Dictionary - släghil

Meaning of Old Swedish word "släghil" (or slæghil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

släghil (slæghil)
vankelmodig, opålitlig? han är slägill BSH 5: 274 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so släghil may have also been written as slæghil

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • slägill )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᚵᚼᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back