Slängia

Old Swedish Dictionary - slängia

Meaning of Old Swedish word "slängia" (or slængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slängia (slængia)
slänga, slunga. " grep the linno särkiana, oc slängde them j then brännande vgnen" ST 105. " tha han !UDDA_TECKEN?: hosBondin) kom for portin, toke the thri mennene han oc slängdon oppa then lösa heSTin" ib 51. ib 498. grep keysarin sith blodh mz badhum handum, oc slängde vp j wädrith ib 95. " hwan STadhin skilde eet STenkaST fran androm äkke swa STort som een gate kaSTat nar han slängde af alle makt" Bo 186. Jfr kring-, saman-slängia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so slängia may have also been written as slængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -de )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back