Slitsker

Old Swedish Dictionary - slitsker

Meaning of Old Swedish word "slitsker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slitsker Old Swedish word can mean:

slitsker
L.
slitsker
1) eg. sönderslitande; glupande, rofgirig, grym. o i grymmasta dywr, grymmare än leon, slitzskare (sæviores) än glupande wargha Su 190.
slitsker
2) glupsk. " är han som en hunder slizsker" MD (S) 299. " huar som brådhr ok slidhzkr löper j sin mat ella dryk" KS 42 (109, 46).
slitsker
3) sniken, efterhängsen. stafkarlin war slitzsker (Lg.">Bil trätthin 159) oc badh ä giwa sik nokot Lg 967.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • slitzsker Lg 967 ;
  • -are Su 190.
  • slitzker VGL IV. 15: 3 i var. slidhzkr KS 42 (109, 46).
  • slizsker MD (S) 229.
  • sliskär VGL IV. 15: 3),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᛏᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back