Smaka

Old Swedish Dictionary - smaka

Meaning of Old Swedish word "smaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smaka Old Swedish word can mean:

smaka
twem läppom oc tunGOne talande ok smakande MP 1: 197. " dödhir man forma ey at smaka" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 333. smaka, smaka på, med smaksinnet undersöka. neMPne allermannen iiii brödher i kellaren til ath smaka öl SGG 129. " stak han handena i kätillen oc wilde smaka soVallius. 1850--54.">Dit" Vallius. 1850--54.">Di 123. - smaka (på), njuta (af). med prep. af. smaken aff wart wiin Va 30. - abs. smaka ey för än thu faar GO 620. - smaka, mottaga smakintryck af, förnimma smakaen af. sidhan hon hafdhe smakat vinit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 24. " smakadhe han ätikio ok bäskan galla" MP 1: 39. Su 203. - oeg. och bildl. smka, njuta. engin thera mannanna som waro kalladhe oc vildo ey koma skulu smaka min sötma oc kost j himerike MP 1: 194. ib 2: 145. smaka then othänkelica himerikis sötman KLemning. 1860. SFSS.">Bo 101. ib 102. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 178. " smakadhe jak the glädhina swa som sötasta kost" ib 3: 237. - smaka, erfara, förnimma, komma i erfarenhet af, mottaga intryck af. nar thesse thingin smakas äru the besk som etir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 43. " thu smakadhe meer af minne snille ok visdom än nakre andre" ib 142. " han. .. smakar ey andelica gerning vtan kötlika" ib 2: 115. Lgren. 1866.">Ber 140. ther preVallius. 1850--54.">Dicaninna ordh smakade hon swa sötelika VKR V. smakadhom vi ey dödh KL 415. MB 2: 407. MP 1: 55. - smaka, känna på. the loto them smaka polöxe nacka RK 2: 8973.
smaka
2) smaka, hafVa smak, väcka smakförnimmelse. manna war. .. swa smakande (Cod. B täffuiande 559) aff sik siälwo, som renasta hwetebrödh mz honigh MB 1: 324. - med dat. thz (näml. brödet) smakadhe (Cod. B täfflade 559).. . hwariom epter sinom losta MB 1: 324. ib 323. " Vathn smakadhe (ändradt fr. thäfkadhe) honom bätir en nokor annar drykker" Lg 785. " är ey vnVallius. 1850--54.">Dir at honum smakar ey min licamme vtan Sua som bakat brödh j oghne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 115. - oeg. thin ordh. .. smaka lustelika j munnenom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 267. - med dt. iheSu maMPn smakadhe hänne swa sötelika KL 35. ib 79. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 213. thässen ordhen smakadho Vallius. 1850--54.">Discipulo ey alzstingx väl Su 392. - smaka, framkalla behagliga smakförnimmelser hos; framkalla behagliga förnimmelser hos, behaga. med dat. iak vil ey sköta älla akta faghrit älla fwlt. .. oc ey minom smak smakande (sapidum) älla Vansmakande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 171. " thu äst then sötme. .. j hulkom som os smakar alt GOt (in qua omne KLemning. 1860. SFSS.">Bonum sapit nobis)" ib 1: 126. " vm min snille smakadhe honom älla thäktis" ib 68. ib 180, 3: 24, 416. " än tha at alt thz j tik är, haffwer gudhelikin snille aldra fägherst prydh oc ornerat thog besynnerlika smaka os wslom thina häLgasta spina" Su 202. - väcka (behagliga el. obehaglia) förnimmelser, behaga. om lukt. med dat. mik smadhe (saquit) sötlikare wärste dön än thin sötasta lokt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 339. - Jfr välsmaka, Vansmakande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back