Smaker

Old Swedish Dictionary - smaker

Meaning of Old Swedish word "smaker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smaker Old Swedish word can mean:

smaker
1) saqor, smak, smakintryck, smakförnimmlse. eg. och bild. hafdhe swa beskan smak j munnenom VKR XVIII. lägghir man sinaps frö ällir röthir inan most swa at han faar ther krapt aff ok thöf (för thäf) ällir smak LB 4: 344. " the häLgha kirkia offar. .. wars herra likama oc blodh vnder wiins oc brötz smak oc liknilse" MB 1: 181. " behAllir godhir drykkir sins smakx sötma" Bir 1: 333. " then eterlike smakin" ib 3: 22. ib 1: 80, 146. nakra the litther älla smaka samman blanda, som engoledhis kwnno samman komma ällar bliffua Su 6. " iak togh swa stora hoghswälilse. .. mz Alzskons söthma oc wällust oc Aldra sötasta smak" Lg 812. " hwar som älskoghin är. ther är äkkke äruodhe. vtan smakin som cAllas sapiencia" Bo 109. " siälin hon kännir fatidomsins lokt. .. tholimodzsins oc Alla andra dygdha smak" ib 116. ib 145.
smaker
2) gustus, smak, smaksinne. aff likamins sinnom, som äre syyn, oc hörsl, lokt, smaik, oc hannan MB 1: 42. mz war fäm sinne mz hörsle oc sinne oc godho minne mz smak oc thäff oc godhe lukt Al 7185. " lusta the (kryddorna) smaken" Bo 133. " faa sötma j smakenom" Bir 2: 51. " andelikin smakir wäghi mer än likamlikin thy at andelikin smakir ändas Aldre" ib 1: 237. Jfr osmaker samt smak.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back