Smäla

Old Swedish Dictionary - smäla

Meaning of Old Swedish word "smäla" (or smæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smäla (smæla)
skymfa, skymfligt behandla? naar konungh karl haffde smälat, bedröfft oc omannelika hanterat. .. sanctam amalbergam Lg 3: 314.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so smäla may have also been written as smæla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back