Smäleker

Old Swedish Dictionary - smäleker

Meaning of Old Swedish word "smäleker" (or smæleker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smäleker Old Swedish word can mean:

smäleker (smæleker)
1) smälek, skymf. somlike föra han i purpura klädhe honom til smälek Bo 181. " mik är een smälek komin til handa" Fl 1629. " ij tedhin mik badhe haadh ok spot storan smälik ok änkte got" Al 1288. " lidhande mykin smälek" Lg 586. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 63. BtRK 237 (1465, orig.). Lg 637, 821, 3: 85. smädelse, nedsättande ord. om hans drotningh. .. kan jak ey scriffua goth wthan onth smäligh och spoth RK 3: 2475.
smäleker (smæleker)
2) förakt. " at nokar aff smäleek ellir thryzsko gör här a moot" VKR 8.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so smäleker may have also been written as smæleker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • smälik Bir 3: 63 ; Al 1288.
  • smäligh RK 3: 2475.
  • smaalech BtRK 237 (1465, orig.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛅᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back