Snidh

Old Swedish Dictionary - snidh

Meaning of Old Swedish word "snidh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snidh Old Swedish word can mean:

snidh
och n
snidh
1) skärande, tillskärande af kläder. Jfr snidha koster.
snidh
2) streck, skälmstycke. " at wagta sig for tolken snidh" RK 2: 5224. " tha biscopen hörde tolkit snidh" ib 8257. meg giordes tha. .. mekta sned RK 3: (sita forts.) 6113. jak giorde hanum et litit snäd igen Di 35. sker mik. .. sma smedher aff thöm BSH 5: 252 (1508). the bruka alla the snedher the kwnno ib 272 (1508). han är sa hall. .. jach räDis hans snedher ib 346 (1509). " han haller fast oppa sin gamble snedher ib 4: 305 (1501-1502). wij weliä nesth gudz hielp faa godh both. .. för. .. andre sneder the her brwkath haffwe" HSH 20: 177 (1507).
snidh
3) angrepp, utfall? enchte snidh (rättadt till vtlopp) the thit sidan teedhe RK 2: 2262 (jfr s. 362). the danska loop af husit nidh vppo köpmanna hold giorde the eth snit ib s. 342.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • snit.
  • snedh.
  • sned.
  • snäd.
  • -ir )
  • snidha koster
  • snydha- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back