Snima

Old Swedish Dictionary - snima

Meaning of Old Swedish word "snima" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snima Old Swedish word can mean:

snima
L. A) posit. nyss, nyligen, för kort tid sedan. a skänningis samtAlu som nu var snima hAllin SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). som snima war saght Bil 250. " snima (jam dudum) rotnadho min klädhe aff mik" ib 456. " som snima (jam) war dräpin for thronna skuldh" ib 487. " mädhan herra vadhoyn swa snima do" Iv 1508. - nyligen, kort förut. costus. .. var snima döþar Bu 534. B) superl.
snima
1) nyligast, senast. the sama quinna ther snimst aff os thän riddara sa Iv 3911. " iak vil idher fylghia. .. thiit iak snimarst skildis vidh han" ib 3924. Al 1116. fore räfstinne, som nw snimarst waar SD NS 2: 223 (1409). - senast, närmast förut, strax förut, just nu. til Altarä omnium sanctorum giwum wi swa mykit som nu är snymst sakt SD 5: 565 (1346). " the flodh. .. som jak snimpst aff sagdhe idher" Al 5572. Iv 1224.
snima
2) med öfvergång till konjunktion: sista gången då, senast då, då senast. ij skulin mik sighia. .. huath idher är skeet. .. sidhan snimarst ij fra lofua ridho Iv 1706. " snimast wi hädhan forom" MB 1: (Cod. B) 550. - Jfr for-, of-snima, sniman, snimster.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • snimar mer L.
  • snimpst Al 1116, 5572.
  • snymst SD 5: 565 (1346).
  • snimast MB 1: (Cod. B) 550.
  • snimarst SD NS 2: 223 (1409); Iv 1224, 1706, 3924),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛁᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back