Snior

Old Swedish Dictionary - snior

Meaning of Old Swedish word "snior" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snior
snö. " stundom opranga myrk sky aff jordhinne ok dragha sik j himelin vnDir solina oc gifwwa aff sik thrigia handa väzsko som är rägn sniö ok haghil" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 159. " fiöl mykin snyö" MB 2: 267. om nattena fiöll en sniö Di 53. " tha i see en nyfKLemming. 1862.">Allen sniö ib. losande vppa i bergit bade sniö oc sten oc trä ib 43. thz räghn swa langantima stodh at thz snioen KLemming. 1862.">Allan smälte" KLemming. 1862.">Al 5689. " thäth komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir ok op vndhir snio fiälas" GO 845. KS 40 (105, 43). KL 49. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 35. BK 215. LfK 221. LB 7: 62, 63. FH 6: 372 )1496). mangen snöy är fKLemming. 1862.">Allen sydhan wi soGOms Di 295. munnin kKLemming. 1862.">Aller swa som snio KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33. " hwite litin var swasom hwit aste sino (för snio)" ib 3: 424. " war hanDin spetälsk oc hwiit oc löös som snio" MB 1: 285. " saa biscops änlite wara hwit som snio" Bil 642. " nw är thin siäl 373. "KLemming. 1844.">Fl 524. KLemming. 1862.">Al 7517. Di 8, 128, 272. MB 2: 334. Su 93. LB 9: 108. " fyra handa färgha liws ther skeen eet var liwst rät som een snio" Fr 365.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • snyor LfK 221.
 • snio Bil 460 ; KL 373 ; MB 1: 285 ; Bir 1: 33, 3: 424 ; Fl 524 ; Fr 365 ; Al 7517.
 • snyo Bil 461.
 • sniö Bir 2. 159, 3: 335; Di 8, 43, 53, 128.
 • shyö MB 2: 267, 334 ; LB 9: 108. " nyö för snyö)" Su 93. snöy (för snyö?) Di 295.
 • snö ib 272 ; LB 7: 62, 63.
 • snee FH 6: 372 (1496).
 • snio Bil 642 ; KL 49 ; GO 845.
 • sniö KS 40 (105, 43) ; Di 53.
 • snee FH 6: 372 (1496).
 • snioen Al 5689.
 • snyon BK 215.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛁᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back