Snödhhet

Old Swedish Dictionary - snödhhet

Meaning of Old Swedish word "snödhhet" (or snødhhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snödhhet (snødhhet)
ondska. elakhet. engen snödhet monde them fatta STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6005. " een son. .. hwilkin mz sinne snödheth oc ontzsko skulle wardha alle ware iudha släkt til nidhirfal" ST 86. ib 439. VKR 56.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so snödhhet may have also been written as snødhhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • snödheet VKR 56),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᚯᚦᚼᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back