Snybba

Old Swedish Dictionary - snybba

Meaning of Old Swedish word "snybba" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snybba
= snubba. med dat. biscopen snybbe hanom Lg.">Bu 27. " var fru snybde diäflom" ib 172. " nero snybde petro hui han rädes eigh s[i]monem" ib 103. ib 138. " moyses affwite them oc snybde bradhlika" MB 1: 422. " vm tu näpse ella snybbe nokrom för odygdhe hans" KS 24 (60, 26). abbatissan. .. snybdhe iomffrunne Lg 3: 68. " komo. .. ordhfulla quinnor. .. oc snöbdo honom" Bo 14.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • snobba. -ir, -dhe),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛦᛒᛒᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back