So

Old Swedish Dictionary - so

Meaning of Old Swedish word "so" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

so
so, sugga. " ther dödho. .. badhe gAlter o[c] so" Al 9402. VII söer och II orne her vedh slottet och IX söer och II orne i ladegarden HSH 19: 168 (1506). - ss skymford. Bir 3: 269.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • soo Bir 3: 269.
  • söer HSH 19: 168 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back