Sol

Old Swedish Dictionary - sol

Meaning of Old Swedish word "sol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sol Old Swedish word can mean:

sol
L.
sol
1) sol. " giordhe gudh störsto liws sool oc maana solina mere at skära daghin, maanan minne at liwsa. .. nattina" MB 1: 156 venus oc mercurius äre nästa planätastiärnor vnder solinne, oc äre the oc thera hiMBla swa samLg.">Bundne widh solina at the thry ganga All iämlänge om kring hwar om sin himil lib 62. pröfua solina gangh ok stiärnur Lg 534. " ran tha sool op" MB 1: 227. striþen stoþ fra þy solen gik vp. ok tel þäs hon bärghþes Lg.">Bu 178. " vm þän tima var en staþar. .. mz hundraþ portavarþom österst gen solenne när paradis" ib 508. solinna trä oc manans. .. som komande thing wita Alla handa Al 7525. ib 7588, 7602, 7617. Lg 69, 70. þän tima var härra födes teþes þre soler a himnom ok gingo saman vm siþe Alla ii ena sol Lg.">Bu 63. solin skiin a nokrot thrä Lg.">Bil 84. " solinna lius" ib 10. solinna giisla MB 1: 122. " golffwith oc wäggia ära Alla laghd mz adamas oc robina som ther thusanda sola skina" Al 8218. " af solenna hita" Lg.">Bu 174. " gvz ängel kom. .. lius som sol ib. 4. han sa varn härra skina som sol ib 100. signaþ sool ihesus christus skeen ginum hänna lif" ib 10. " hänna (Marias) dyghþa sol gisla (släkto) huars mans syndoghan lusta ib. - om läge af jord. tw marchland jord. .. näst sool (d. v. s. längst i söder) ligiande" SD NS 1: 107 (1402). " the for:da jordhin ligger. .. närmar solinne" ib 139 (1402). " eet hAlft markandh jordh ligiande. .. färmeer sol (d. v. s. längre i norr)" ib 153 (1402). " herra laffrinza doomproasta tompt liggir synnars i bynom näst solinne oc swa haffua the laght hanom badhe akir oc ängh oc huarim them i hinom aghir akir oc ängh äffther thy tompa liggia, theem närmeer sool, som närmer liggia oc them fiärmer som fiärmer liggia" ib 2: 807 (1414).
sol
2) sol, solsken lå ofös (för oför) i solenne KS 41 (107, 45). LB 76: 329. - Jfr middhags sol, äfvensom and-, rät-sölis (-sylis).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sool.
  • soll Pa (Tung) 38, 41; RK 3: 3917. pl. -ir. -ar),
  • solar dagher
  • soler daghir )
  • sola ganger ,
  • sola grand ,
  • sola säter
  • soläsätär )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back