Sold

Old Swedish Dictionary - sold

Meaning of Old Swedish word "sold" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sold Old Swedish word can mean:

sold
och m.
sold
1) penningar som betAls i lön för krigstjenst, sold. iak wil gifwa. .. hwariom them som gaar til foot at wisso sold thre wikter gull fore thiänist siin hwar manadh ful Al 3093. " tridhye delen aff them päningommen han fik j sold" MP 15. " the. .. faa ey längher sold aff landsens herra" ib 14. " betAla sollauärommen hwarya wikw sin fwlla lön oc sold" ib 25. " miste sin soldh föe ena wikw" ib 26. " the som fölya gardenom pa sina eghna lykko oc äwentyr i örlöghith ey takandis lön äller enkanneliken soldh" ib 37. " hans folch welie sin wäg diit the faa dwbbelt saAld" BSH 5: 600 (1519). RK 1: (sfgn) s. 177. - bild. jac wänte the tydzke sollenäre betAlde en deels sollet (d. v. s fingo plikta med lifvet) thäre RK 2: 8980. " the (de förskräckliga djuren) betAldhe marghom thera sold (gåfvo respass åt många, bragte många om livet?)" Al 9332. - sold, tjenst, krigstjenst. tilfögdho sik honom j sooldh för gul oc päninga MB 2: 237.
sold
2) besoldadt folk, soldater. mote staa. .. the mykla tydzke sold RK 2: 9608. " sankade the sa storan saAldh aff rytza lätt oga ok tartar" ib 1: (sfgn) s. 177. MB 2: 310. HSH 20: 202 (1507).
sold
3) penningar som betAlas i utskyld, skatt. then soolt han (bonden) wt gAlt RK 1: 3318:
sold
4) penningar som man på grund af skuld är skyldig att betAla, skuldsumma? danmaRK stodh j sorgh ok quAla fför thz soldh the skulle betAla fför thz örlögh the hade förth RK : (sfgn) s. 171. lödugt silff vijm (800) lögugh maRK thz var j [1] soldh full staRK ib 172 (båda ställena kunna möjl. föras till 1 el. 3).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sooldh MB 2: 237.
  • saald BSH 5: 600 (1519). saaldh RK 1: (sfgn) s. l177. soolt RK 1: 3318.
  • soll: sollet ib 2: 8980 ; " solleth " ib 1: (sfgn) s. 177. saall ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back