Sötleker

Old Swedish Dictionary - sötleker

Meaning of Old Swedish word "sötleker" (or søtleker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sötleker (søtleker)
sötma, ljuvhet. " gudz son som är siälffwer sötleken (dulcedo) Mehct 169. aff största hiärtans säfflikhet oc sötlek (dulcedine)" ib 212. loffua. .. myns älskeli[g]hetx söthlik (delectabilitatis amænitatem) ib 246. hans röst. .. aff hwilkom aller söthme ok röstinne söthleker (dulcedo et sonoritas cocum) wthgaar ib 293.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sötleker may have also been written as søtleker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stlik Mecht 246) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᛏᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back