Späk

Old Swedish Dictionary - späk

Meaning of Old Swedish word "späk" (or spæk) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

späk (spæk)
späck. (utanpå köttet liggande) fett. scal man läta siwdha iamb kidh willebradh mz päthersilia oc saluia mz ätikio oc späk oc mz andra yrthir LB 1: 96. " fore häft scal man taka kattaost oc siudha i söthe miölk mz späk oc äthi thz sidhan" ib 97. ib l2: 32. Jfr siälspäk äfvensom spik.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so späk may have also been written as spæk

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛅᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back