Spang

Old Swedish Dictionary - spang

Meaning of Old Swedish word "spang" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spang Old Swedish word can mean:

spang
L.
spang
1) smal el. tunn skifva, plåt; smal pöåt som håller ngt samman, liten skifva (af metall, horn el. dyl.) som nytjas för att med hjälp af en nål hopfästa klädesplagg, spänne. systranna bälte warin aff swarto lädhre sölghian oc skon, spängrena oc sölghio thornen skulu wara ganst enfaldh. .. antiggia aff horn ällir been, oc engaledhis aff silff Bir 5: 40. - Jfr gulspang samt spangadher.
spang
2) spång, smal, för fotgängare afsedd bro, gångbro. ther ower (öfver fästninggrafvarna) gingo lönlika spanga the väro badhe mio ok langa Iv 3821. " mädhan ij komin ower the spanga" ib 3831. - i ortnamn. a ponte wlgariter dicto stenolfs bro, ductu jtineris in stenolfs spanga SD 2: 503 (1307). " molendinum in spangum ib 1: 471 (1273, gammal afskr.). laurencius de spangum" ib 3: 93 (1312?). thorstanus de spangby ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spänger L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back