Spara

Old Swedish Dictionary - spara

Meaning of Old Swedish word "spara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spara Old Swedish word can mean:

spara
spara, bevara orörd el. oskadd.
spara
1) spara, förvara för framtiden, icke låta komma till användning. huar oKLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FMikit spar ok göme jorderikes GOdhz KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 46 (118, 50). - aBS. spara, hushålla. bäträ är spara fra bräd än fra bwthn GO 783.
spara
2) spara, hålla tillbaka, underlåta att gifva, vara njugg med. med sakens ack. the ryzer spare ekke peninga ok köpa dyre hästa KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 542 (1512?). - med sakens ack. samt personen uttryckt genom prep. viþ med ack. vm han spar widh töm sit GOz ok päninga KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 78 (193, 85). doo serapia först for thronne ok eptir hona siälf sabina. thy at hon spardhe ey iordh widh dödhan (quia collegisset ossa beatæ Serapiæ) Lg.">Bil 377. - spara, hålla tillbaka, underlåta el. minska användadet af (ngt mot ngn), underlåta att tillfoga (ngn ngt), förmena (ngn) att få el. lida (ngt). med sakens ack. samt personen uttrycket genom dat. el. prep. viþ med ack. hon öpte ok kärþe hänne sparþos band ok KLemning. 1860. SFSS.">Boior mer än andro cristno folke Lg.">Bu 511. " wi skulum ey dödhin vidh thik spara" Iv 3318. Jfr 6.
spara
3) förmena (ngn ngt), afhålla el hindra (ngn från ngt). med sakens ack. samt personen uttryckt genom prep. viþ med ack. vil hon til sin syster fara hwi skulom wy thz widh hona spara KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 609. han wille i norighe fara thz wille konungen ey wider honom spara ib 2397. - undanhålla, förmena, väKLemming. 1860.">Gra. med personens dat. och sakens ack. hwath idher tykker kärast wara thz wil iak idher ekke spara KLemming. 1862.">Al 5786.
spara
4) hålla tillbaka, undanhålla, hålla inne med, underlåta att bruka el. iakttaga. krank ordh monde iak litith spara Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 100. " fKLemming. 1862.">Als hKLemming. 1862.">Aldning the widh hanom ey spara" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 344. han haffwer thet pa mich lwgit och sparth sanninghen BSH 5: 625 (1520). Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 19: 174 (1511).
spara
5) spara, hålla tillbaka, dämpa, stilla. med dat. spar thinom KLemming. 1860.">Graat, oc spaar thinne sorgh Lg 3: 67. - hålla tillbaka, styra. at han skKLemming. 1862.">Al sina wredhe spara Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 275.
spara
6) spara, hålla tillbaka, skona, underlåta el. väKLemming. 1860.">Gra att gifva el. använda. med dat. el. ack. spari (parcat) ey gudz vin lifwe älla GOze KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 344. " hafdhe jäk format at vmuänt KLemming. 1862.">Alla värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinna til gudh, ängKLemming. 1862.">Aledhis hafdhe jak ther til spart mit liff oc ärfwodhe" ib 2: 8. vm han formatte at tKLemming. 1862.">Ala for KLemming. 1862.">Alle värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinne ey spardhe han sit äruodhe ib 110.
spara
7) afhålla sig från, underlåta. kan ther annars GOt aff wara jach wil thz och ey spara KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4225. ib 5250, 5788. - med inf. spar ey at vtgifwa kar oc hästa oc annor tholik thing KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 335. " hwad skKLemming. 1862.">Al jach sparo (för -a) ath göra onth" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 242. " stadzlag at läsa skKLemming. 1862.">Al han ey spara" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 291. " äMBitzmen bör wisa wara sit äMBit wel lära ekke spar" ib 286. " then älzskar kötlika som ekke spaar bryta reglona. .. för wener oc frändher skuld" KLosterfolk. Utg. af F. A. DahlKLemming. 1860.">Gren. 1875.">LfK 164.
spara
8) spara, skona (ngn med afs. på lidande el. straff, arbete o. s. v.). med dat. el. ack. som spardho mandrarpaanom KL 40. " mädhan iak ey spardhe KLemming. 1860.">GreGOri mik KLemming. 1862.">Alra kärastom" KLemming. 1860.">Gr 281. spara menlöso barneno Lg 220. " spar mik jandro heme" Lg.">Bil 710. " änGOm sparande mot rättenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 216. spar jak ey mina vtuKLemming. 1862.">Alda män ib 317. " swa spar min miskund KLemming. 1862.">Allom oc thol KLemming. 1862.">Alla" ib 110. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 25. MB 1: 19, 2: 16. KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 61 (151, 66). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 73, 242, 2: 76. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1483. " systrana ärffuode skKLemming. 1862.">Al aff abbatiossonne swa iämlika skipas mällan thera at ey sparis i thy meer enne än andre" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 28. " är them nakot sparande som ey äru wana widh ärffuod" ib 29. " han akta änkte vtan främia wilia ok wälzgärninga sina, ok spar thr til änxins mans lif" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 61 (153, 67). förskona (ngn el. ngt för ngt). med dat. el. ack. samt prep. af, ng gån fran el. til, med Bergström. 1868--70.">SuBSt. mik thäkkkis at spara thik af äruodhe VKR XXI. spara the honom ey af haduetis ordhom (a conviciis non parcunt) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 201. " hulke ey skulu spara vlinne af skötomen ok ey kroppomen af sarmen" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 360. annor miskund är. mz hulke ther siälinne ok likamanom spars af pinonne ib 109. ib 2: 49, 306, 4: 132. at thu swa haffdhe tik siälffwan spart aff swa storom dröffuilsom oc os aff thinne ynko oc waKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunnan Bergström. 1868--70.">Su 32. " at thu mik spara wildhe fran thins änlites wredhe" ib 95. " iak. .. spardhe änGOm minom lim til pinonna for thik (nulli neMBro meo peperci ad Bergström. 1868--70.">Supplicium pro te)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5.
spara
9) visa skonsamhet mot, hafva förbarmande el. öfverseende med. spar minne ilzsko Ber 94. 10) taga var på, se till GOdo? med dat. thz sighiom wi rät nödhthörfft wara at man skKLemming. 1862.">Al sino lifwe swa spara som man ma sik näppast nära KLemming. 1862.">Al 6072.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spar.
  • spaar LfK 164.
  • spar.
  • spaar Lg 3: 67),
  • spara sik , afhålla sig. sparin ok atirhallin idhir aff bakdanthan MP 1: 82. - Jfr ospardher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back