Spazera

Old Swedish Dictionary - spazera

Meaning of Old Swedish word "spazera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spazera
spatsera, promenera, Vandra omkring. hans herra sculde höghelikast lusta. at spazera (spatiari) i wiingardhin for thäs träsins fäghrind KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Vallius. 1850--54.">Dikt) 234. thu liknas. .. salomonis mönstre j hulko sanVallius. 1850--54.">Dir salomon spazeradhe ok saat ib 1: 389. ib 390. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78. " for maliith är goth ath spassera" LB 7: 168 wilde han ey ga at spazera mz andrum piltum KL 34. " hon gik arllä om en morgon for lust skuld. .. at spatzere" Va 7. Lg 3: 62. gingo ärliga romara frur wt wr stadhen spatzera ok sik forlust ib 547. MD (S) 261. " magho the ffor hugnadh skuld ganga oc spazsera" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 62. Lgren. 1875.">LfK 83. gik aKLemning. 1860. SFSS.">Boten oc spazseradhe widh syön Lg 3: 326. " ingen skal tilstädya sinom fanga ridha, spasera, äller gang j härenom" Vallius. 1845.">PM 36.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spatzera Bir 4: 62 ; Lg 3: 547.
  • spatzere Va 7.
  • spazsera LfK 83: -adhe Lg 3: 326.
  • spacera MD (S) 261 ; Lg 3: 62.
  • spasera PM 36. spassera LB 7: 168. -adhe),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᛋᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back