Spiälla

Old Swedish Dictionary - spiälla

Meaning of Old Swedish word "spiälla" (or spiælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spiälla Old Swedish word can mean:

spiälla (spiælla)
1) förderfva, förstöra. " bryta ok spiälla sina dygþa stena" Lg.">Bu 151. " caldei hioldo for gudha eld ok wädher jordh ok watn. .. ok pröfua ey huru hwart thera spiellas aff andhro" Lg.">Bil 619. " hurw antiochus konunger skulle spiälla gudz altara i ierusalem, oc hans offer" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 19. " en osidher spiälda manga dygdher" Lgren. 1866.">Ber 130.
spiälla (spiælla)
2) kränka. " mz thäskyns saKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBland spiällas natwren oc tappar sin mödom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 110. thera iomfrudoKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir matte spiällas KL 53. Lgren. 1866.">Ber 82. katherina aff swecia, huilken lagliga manne gifuin vtan syndh matthe spiäldäs ok ey vilde Lg 3: 565. " stort vnder är j katherina aff grecia at hon. .. ey spiäldähes" ib 566. - besmitta. ey kan kroppen spiällas (corrumpi) wtan for spiällas hwghin Lgren. 1866.">Ber 90. " kötidh är föt af synd och. .. spiälladh af synd i wphofweno" ib 234. - Jfr ospiällaþer, ospiälder, äfvensom spilla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spiälla may have also been written as spiælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spiälda.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back