Spinna

Old Swedish Dictionary - spinna

Meaning of Old Swedish word "spinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spinna
spinna, genom spinnande bearbeta. span hon. .. thw wl hon STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe fatikt folk mz STenianus. Se Lg.">Bil 804. " sidhan thz snodis ok spanz j thradh tha tholde wl äller liin vmskipte" ib 84. the (qvinnorna) spunno gul STephens. 1849.">Iv 4135. - spinna, genom spinnande åSTadkomma el. tillverka. jak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al spinna henne then thrad henna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonde gitir ey slitit STenianus. Se Lg.">Bil 707. hon. .. span STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 344. mannin böghis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh som dyur til nidhro thinghin. .. thy ey plgäha (näml. vi) spinna aff nakan rok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6080. swa känner nödh nakne kono spinna ib 2920. GO 569. thu gethir ey badhe runnith ok spunnith ib 1081. en quinna hulkin som span a wara fru dagh j faSTonne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 65. ST 76. " huru hon sömar oc spindir oc väfwir trolica" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 18. ib 14. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 29. " thik vare nyttelicare at sitia oc spinna som andra qvinnor göra än disputera aff the hälgho script" ib 2: 220.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spinder.
  • spunno. part. pret. spunnin),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back