Spok

Old Swedish Dictionary - spok

Meaning of Old Swedish word "spok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spok
1) spöke. pafuans siel. .. openbaradhe sik effter dödhen j eens spook liknilse hafuandis hofudh ok roMPa swa 2som aasne SvKyrkobr (Lucid B) 220. " calcedonius är en sten. .. hängis han pa halsen tha fördriffwer han spoker oc babbile som kombir aff melanconia PMskr 464. "ib 465. jaspis. .. fördriffwer spoker som synas menniskiom ib 477. Falken från PMskr kunna även föras till 2. 2) spökeri. emetrem är en dyr sten. .. som pläghas til ath brwka spoker PMskr 473.. .. sighia alth thätta haffwa sketh ffalslika, swa som spok älla gabbilse JMPs 469. thänna rösten war ekke spok äller lekamlikin, wthan aldra klarlikast atskikelikin j sigh ib 26. 3) streck, skurkstreck? seneca war wijss och öffuer andre klock. / han lerede neronem the wrångaste spock. / eth onth eMPne ähr wåndesamtp retta PMSkr 656 (senare avskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spook.
  • spock PMSkr 656 (senare avskr.). spoker PMskr 464, 465, 473, 477),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back