Stadh

Old Swedish Dictionary - stadh

Meaning of Old Swedish word "stadh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stadh
1) kant, åkerkant. Jfr SDw 2: 1305, C. I. Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på -inge s. 432 f., G. Linde, Studier över de svenska sta-namnen s. 22 ff., J. Kousgård Sørensen, Danske bebyggelsenavne på -sted s. 9. sextän örtoghland ij rydhsta liggiande nordharst widh stadhith Linde a.s. s. 23 (1381, Västm.). halff tholffte örthughlandh j kumblum liggiande närmer solo widher stadhit / j westyrbolstad eeth halffth örisland jordh färmer solo wid stadhit liggiande ib (1368, d:o). ib 1399, d:o). SD NS 2: 315 (1410, d:o). tw ortoghlandh jordh i suderby i logö sokn vidh östra stadit Linde a.a. s. 23 (1432, Uppl.) te mark landjordh i vnnaröra by. . j wästre och norrä stadenom i bynom ib (1433, d:o). ith markland i balistom. .. i nordasta stadion ib (1460, Västm.). ij ortug landiordh liggendis i enestade widh nore staden Uppl LagmanSDomb 88 (1493). xiii örisland jordh i rikkaby. .. i westra staden i bynom Linde a.a. s. 24 (1503, Uppl.). 2) = stadher 7. all then rätlikhet, swasom wi i örabro hafuom, vtan thet stadh, som slottit astaar SD NS 3: 69 (1415).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stad.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back