Städh

Old Swedish Dictionary - städh

Meaning of Old Swedish word "städh" (or stædh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

städh (stædh)
1) = staþer 7. loffuerwägendis om swadane almenigt möthe, om ltiidh oc städ BSH 5: 516 (1512). ib 517. " ath wij benempdhe städhith och rwmmit" FM 134 (1502, samt. afskr.). ib 606 (1513). De tre sistnämda ställena kunna dock föras till städhe. 2) = staþer 10. ath resa naghen almoghe her in i byn, ,i thet städh edre swena warith haffwa BSH 5: 303 (1508). poluer, bly, ssalth, humble, jär, & c. eller salpether och swauell i thet städh for poluer kib 273 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so städh may have also been written as stædh

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back